Palvelut

Strategiastartti

Strategiastartin avulla selvität, millaisella strategiatyöskentelyllä edistät strategian toteutumista arjessa.

Se, mitä halutaan saavuttaa ja miten se tehdään, määritellään strategiassa. Samoin se, minkälaista toimintaa ja tekoja organisaatiolta odotetaan. Strategialta edellytetään selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Hyvä strategiatyöprosessi on keskeinen yhteisen ymmärryksen luomisessa ja strategian kiteyttämisessä.

Pohditko, millaisella strategiatyöprosessilla luot ja konkretisoit strategian tai millaisella strategiatyöllä edistät yhteistä ymmärrystä yrityksen strategiasta?

Kun tarvitset tukea strategiatyöhösi, valitse strategiastarttimme. Sen avulla konkretisoimme kanssasi sinulle tai yrityksellenne sopivan tavan edistää strategian toteutumista arjessa. Oli kyse sitten strategian tekemisestä, sen viestinnästä tai arjen toteutuksen tukemista, tilaa strategiastartti.

Hintaan 900€ + alv24%.

Strategiastartti sisältää

 • Analyysi

  Analyysivaiheessa käymme läpi strategiatyönne vaiheen sekä tavoitteenne työskentelylle IGROW- mallia hyödyntäen. Alkuanalyysi on ilmainen. Alkuanalyysiin tilannekuvan perusteella, sovimme sparraussession ajankohdan sekä valmistelemme sparrauskeskustelun keskustelualueet.

 • Sparraussessio

  Tavoitteen saavuttamiseksi ja työvälineiden valintaan. Keskustelemme erilaisista vaihtoehtoisista tavoista toteuttaa strategiatyötä teidän tilanteenne ja tavoitteidenne pohjalta. Käymme läpi työprosessia ja työvälineitä sekä vaihtoehtoisista toteutustapoja.

 • Strategiatyöprosessi

  Koostamme esityksen, sparraussessiossa käydyn keskustelun ja tarpeenne pohjalta, strategiatyöprosessinne toteutustavasta ja suositeltavista työvälineistä.

Strategiapajojen fasilitointi– puhuttelevan strategian konkretisointiin

Strategiapajojen avulla kiteytetään strategianne vuoropuhelun, yhteiseen ymmärrykseen tähtäävän, prosessin avulla. Työn tavoitteena on kiteyttää strategia arjen toimintaa ja päätöksiä ohjaavaksi ohjenuoraksi.

Varaa keskustelu strategiapajojen fasilitoinnista

Keskustelun pohjalta konkretisoidaan strategiaprosessin toimintamalli sekä roolimme strategiatyöprosessissa. Anna strategian fasilitointi meille, niin pääset itse keskittymään eri näkökulmien pohdintaan ja strategian sanoittamiseen.

Fasilitoinnin tarkoituksena on ohjata työprosessia, rakentaa työpajojen ja yhteiskeskustelujen avulla yhteistä näkemystä ja ennen kaikkea varmistaa, että työprosessi tuottaa kiteytetyn ja puhuttelevan strategian.

Muutosvalmentajat uudistusta vauhdittamassa

Strategia haastaa toimintaan. Usein se haastaa myös uudistukseen, jonkin asteiseen muutokseen. Jotain toimintaa halutaan lisätä ja korostaa tai tuoda kokonaan uutta. Harvemmin kaikki muuttuu. Uudistamisessa keskitytään tekoihin, operatiivisen toiminnan kehittämiseen. Teoilla rakennetaan samalla aikaansaamisen kulttuuria.

Uudistumista voidaan edistää
monin keinoin

Muutosvalmentaja toimii lisäresurssinasi uudistuksen vauhdittamisessa tuoden laaja-alaista kokemusta ja näkökulmia organisaation toiminnan edistämiseen.

Tarjoamme uudistustanne tukemaan

 • Advisor

  Advisorin, joka osallistuu hallituksen ja johdon tapaamisiin kuukausittain.

 • Coach

  Coachin, joka tukee edistymistä. Coachauksessa keskitytään tavoitteiden ja uudistusten edistämiseen arjessa.

 • Kehittämiskonsultti

  Kehittämiskonsultin, joka tukee uudistumista erilaisin työvälinein esim. selvitysten ja työpajojen tai yhteiskeskustelujen pohjalta ja luo kanssanne uusia päivittäistyön ja -johtamisen käytäntöjä. Kehittämiskonsultti toimii muutosvalmentajana auttaen tavoiteltavan kulttuurin rakentamisessa.

 • Työpajat

  Uudistumisen ohjelmissa ja työpajoissa annetaan valmiuksia uudistamiseen tutustumalla esim. erilaisiin muutoksiin, joita on tehty muualla. Halutessanne luomme tarpeitanne vastaavan ohjelman uudistumisen tueksi. Haluat sitten edistää ideakulttuuria, digitaalisuutta, ottaa käyttöön startupeista tuttuja toimintamalleja, luomme tarpeitanne tukevan muutosohjelman verkostoamme hyödyntäen.

Vuokrajohtaja auttaa onnistumaan

Hyvällä johtamisella tavoitellaan yhteisiä onnistumisia ja tähdätään parempaan työyhteisö- ja asiakaskokemukseen.

Kun tarvitset uudistuksen tekijää johtajaksi, tarjoamme vuokrajohtajan avuksesi

Vuokrajohtajana autamme vauhdittamaan uudistumista, luomaan uusia toimintatapoja organisaationne kanssa ja tuemme tekemistä ja organisaation uudistumista.

Verkostossamme on tekijöitä, jotka ovat luoneet, rakentaneet ja/tai uudistaneet organisaatioiden toimintamalleja ja johtamista.