”Fail fast, learn fast” – liiketoiminnan uudistamista kokeillen

 

”Meidän on luotava toiminta uudelleen” oli toimeksiantomme, kun aloitin reilut neljä vuotta sitten Tampere Business Campuksen (TBC ry) toiminnanjohtajana.Tiesin, että meidän tulee kehittää toimintaa useilla eri osa-alueilla ja luoda yhteisiä toimintatapoja. Halusin hyödyntää modernin johtamisen periaatteita, joihin kuuluvat luovuuden, joustavuuden ja ketteryyden mahdollistaminen. Ketterän kehittämisen oppeihin, kuten ”Fail fast, learn fast”, olinkin tutustunut aiemmissa startup-yhteyksissäni ja konsultoinneissani. Kun silloinen TBC:n hallituksen puheenjohtajakin piti tärkeänä kokeilukulttuuria, oli luonnollista ottaa kokeilut osaksi strategiaamme ja päivittäistä tekemistämme.

Olen näiden vuosien aikana muokannut niin omaa (lue täältä ajatuksiani omasta kehitysmatkastani) kuin organisaatiommekin työskentelyä kokeilujen kautta. Kehitystarpeet ovat kummunneet arjen erilaisista vuorovaikutustilanteista. Olemme tehneet kokeiluja niin asiakasratkaisuissa ja hinnoittelumalleissa kuin omien työtapojen ja johtamisjärjestelmän kehittämisessä. Ketterä kehittäminen on edelleen johtava ajatus jatkuvassa kehittämisessämme.

Pidän kokeilukulttuuria yhtenä keskeisistä uudistamisen periaatteista. Kokeilujen kautta opitaan jatkuvasti lisää. Niiden myötä saadaan nopea palaute siitä, mikä toimii ja mikä ei, ja kyetään jatkuvasti parantamaan toimintaa. Jos ei kokeile, ei tiedä. Tarvitaankin vain päätöstä ryhtyä toimeen, ettei käy kuin eräälle työntekijälle, joka totesi korona-ajan etätyöstä, että ”Tämähän on ihan mun juttu, miksen ole tätä aiemmin kokeillut.”

Tärkeintä on uskallus toimia, rohkeus tarttua haasteisiin. Kokeilut ohjaavat toimimaan ja vasta toiminta tuo tulosta. Organisaation rohkaisu kokeiluihin kannustaa kohtuullisen riskin ottamiseen ja pitää sisällään ymmärryksen siitä, että aina ei välttämättä kokeilu onnistu. Uskallus kokeilla viestii virheitä sallivasta organisaatiosta ja vahvistaa psykologista turvallisuutta. Korona-aikanakin on edetty monissa organisaatioissa kokeillen, kun on opeteltu etätyötä sekä käyttämään Teamsia ja muita digitaalisia työvälineitä.

Useiden kokeilujen myötä, kuin salaa, vähitellen, olemme uudistaneet monia arjen toimintatapoja ja muovanneet niin omaa kuin organisaation muutoskyvykkyyttä. Nyt kokeilukulttuuri on jäänyt pysyväksi osaksi TBC-tiimimme toimintaa. Erityisen innoissani olen johtamisen systematiikan ja palaveritoiminnan oivalluksistamme. Kun kokeilee, on mahdollisuus löytää uusi, parempi tulevaisuus.

Uudistamisen ei tarvitse olla vaikeaa – liiketoimintaa voidaan uudistaa kokeilujen avulla pienin askelin tuloksellisesti ja tehokkaasti. 

Kokemuksia jakaa Sari, joka on intohimoinen liiketoiminnan ja johtamisen kehittäjä. Hän haluaa olla parantamassa organisaatioiden työskentelykulttuuria ja liiketoimintaa ja ammentaa uusia oppeja myös omaan johtamistyöhönsä vuokrajohtajana. Sari näkee tärkeinä johtamisteemoina kokeilukulttuurin, yhteistyön sujuvoittamisen sekä johtamisen systematiikan uudistamisen 2020-luvun työelämän tarpeisiin. 

Jos kiinnostuit siitä, miten organisaatioon voidaan rakentaa kokeilukulttuuria, ota yhteyttä Sari Raivoon (etunimi.sukunimi@leadingpartners.fi).  

 

 

 

 

 

 


 

<< Palaa blogiteksteihin                                                                                                              Tutustu palveluihimme >>