Me yrityksenä

 

 

Leading Partnersin toiminnan keskeisenä tarkoituksena on auttaa organisaatioita uudistumaan. Työskentelemme liiketoiminnan ytimessä. Tuomme rohkeasti esiin erilaisia näkökulmia ja uusia toimintatapoja yhdessä organisaation kanssa työskennellen. Näin  mahdollistamme oivallukset ja varmistamme pysyvät tulokset.

 

Meille asiakas on innostuksen lähde

Innostumme, kun saamme olla mukana ratkomassa asiakkaan moniulotteisia, laaja-alaisia liiketoimintahaasteita yhdessä asiakkaan kanssa.

On kyse sitten vuokrajohtajalle annetusta toimeksiannosta ”Meidän on keksittävä toiminta uudelleen” tai ”Miten meidän tulisi kehittää strategiaa? Onko meidän tehtävä yksi vai useampi strategia? Miten prosessi tulisi toteuttaa?” tai sijoittajan kysymys ”Miten yrityksen toiminnan saisi kasvu-uralle?”, me haluamme ottaa haasteen vastaan ja rakentaa ratkaisua avoimessa vuorovaikutuksessa työskennellen.

Monessa mukana

Olemme toimineet liiketoimintavastuussa, kehittäneet uusia tuotteita ja palveluita, tehneet kansainvälistä bisnestä ja palvelleet asiakkaita. Olemme johtaneet tiimejä, isompia organisaatioita ja tehtaitakin. Olemme tehneet itse ja teettäneet toisilla. Olemme johtaneet ja olleet johdettuja. Olemme olleet palkkatyössä, vuokrajohtajina ja hallitusvastuussa.

Konsultteinakin olemme olleet monessa mukana. Olemme toteuttaneet muutoshankkeita, uudistaneet johtamiskäytäntöjä ja valmentaneet startup-yrittäjäksi aikovia. Olemme edistäneet asiakkaan digitaalisuuden hyödyntämistä, kiteyttäneet strategioita, tuottaneet strategiakuvia sekä sparranneet johtamis- ja operatiivisissa kysymyksissä niin johtoryhmiä kuin hallituksiakin.

 

Yrityksemme arvot

Avoimuus
Reiluus
Vuorovaikutus
Oivallus
Toisten auttaminen

Uudistamme omaa toimintaamme samoja periaatteita noudattaen kuin asiakkaidemmekin kanssa. Kannustamme avoimeen suhtautumiseen erilaisiin näkemyksiin ja näkökulmiin ja kannatamme reilua peliä kaikessa tekemisessä. Uskomme vuorovaikutukseen modernin työskentelykulttuurin ytimenä. Vaalimme oivallukset mahdollistavaa työskentelykulttuuria. Arvostamme halua ja rohkeutta auttaa muita.

Asiakkailta kuultua

Asiakasarvon tuottaminen on meille kaikki kaikessa. Kuuntelemme asiakkaitamme tarkalla korvalla, mutta myös haastamme heitä. Haluamme saada palautetta, oppia sitä kautta jatkuvasti uutta ja kehittää itseämme ja toimintaamme aina vaan paremmaksi.

Katso seuraava video yhteistyöstämme TOAS-laisten kanssa. Ja lue videon alapuolelta, mitä muuta eri asiakkaamme kertovat meistä.

 

 

Asiakkaiden kommentteja

”Olen erittäin tyytyväinen strategiaan, koska koen, että olemme tulleet kuulluiksi ja koemme strategian omaksi. Siihen on kiteytetty erittäin hyvin kaikki se keskustelu ja näkökulmat, jotka ovat tulleet esille prosessin aikana”

Yksittäinen strategiaprosessiin osallistunut osallistuja

”Leading Partnersin konsultit sparrasivat minua strategiakeskusteluumme hallituksen kanssa. Heidän kykynsä hahmottaa liiketoiminnan kokonaisuutta auttoi minua laaja-alaistamaan omaa näkökulmaani. Sparrausprosessi on ollut parasta tukea, mitä olen saanut pitkän johtajaurani varrella”

Omaan johtamiseensa tukea hakenut toimitusjohtaja

”Sari osaa puhua hyvin sekä johdon että henkilöstön kielellä ja kiteyttää strategia konkreettiseksi toimintaa ohjaavaksi työvälineeksi”

Pienen palveluyrityksen hallituksen puheenjohtaja

”Mä sit tykkään sun aivoista”

Tarjonnan kehitykseen kokonaisvaltaisuutta ja uutta näkemystä hakenut toimitusjohtaja