Yritys

Yhteisiä onnistumisia rakentamassa

Johtajan ja hallitusammattilaisen roolissa luodaan kokonaiskuvaa ja tehdään valintoja, mihin toimintaa suunnataan.

Näkemys syntyy liiketoimintaympäristöä tarkastelemalla asiakkaan ja oman organisaation arjen toiminnan kautta, usein pienistä paloista. Johtajalle kertyy näin kehittämisnäkemystä strategiatyöstä ja organisaation toiminnan kehittämisestä. Niin se osaaminen on meillekin rakentunut.

Erilaisten työrooliemme pohjalta meille on karttunut kokemusta erilaisista liiketoiminnan ja johtamisen kysymyksistä.

Olemme olleet mukana edistämässä liiketoimintojen kasvattamista ja kehittämistä sekä
ohjaamassa yksilöitä onnistumaan tavoitteidensa saavuttamisessa.

Asiantuntemuksemme pohjautuukin käytännön kokemukseen organisaation strategisesta ja operatiivisesta kehittämisestä ja uudistamisesta.

Erilaisten organisaatioiden kanssa toimimisen myötä, pystymme tuomaan monipuolista näkemystä organisaatioiden työskentelyyn.

Rakennamme onnistumisia yhteistä ymmärrystä ja aikaansaamisen taitoa kehittämällä.

Toimimme yhteistyössä asiakkaan kanssa ja hyödynnämme case-kohtaisesti toteutuksissa verkostoamme.

Sari Raivo

Executive Business Partner, Leadership Coach

Olen toiminut johtajana ja esimiehenä Edutechissa, Leading Partnersilla ja nyt toimin konsultointityön ohella myös vuokrajohtajan ominaisuudessa Tampere Business Campus ry:n toiminnanjohtajana. Olen ollut mukana uudistamassa toimintaa ja käytänteitä, coachannut ja sparrannut johtoryhmiä, startup- yrittäjiksi aikovia sekä johtajia strategiatyön ja toiminnan uudistamiseksi kuin uudistumisen vauhdittamiseksi.

Nautin ihmisten kanssa työskentelystä. Autan mielelläni asioiden edistämisessä ja onnistumisten aikaansaannissa. Olen volitiocoach (volitio= tavoitteellinen työskentely ja toteutuksen tehokkuus) ja hyödynnän niitä taitoja omassa työssäni sekä coachina. Koen, että aina on mahdollista tehdä asiat paremmin asiakastarpeita ja työyhteisön toimintaa yhä paremmin ymmärtäen ja uusia teknologisia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Heikki Halme

Chairman Of The Board

Olen toiminut pitkään ohjelmistoalalla. Perustin Solitan vuonna 1996. Myytyäni osuuteni yhtiöstä, olen ollut mukana eri toimialojen yrityksissä erilaisissa rooleissa niin johtajana kuin sijoittajana, advisorina ja hallituksen jäsenenäkin. Minulla on kokemusta ohjelmistoliiketoiminnan lisäksi liiketoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen tukemisesta markkinoinnin, viestinnän, terveydenhuollon, liikenteen ja rakentamisen parissa toimivissa yrityksissä sekä startup-yrityksistä. Olen saanut toiminnastani erilaisia tunnustuksia, mm. minut on valittu Ohjelmistoyrittäjät ry:n Vuoden Ohjelmistoyrittäjäksi.

Minua innostaa digitalisaatio, tekoäly ja uudet asiakaslähtöiset liiketoimintamallit ja ratkaisut. Toimin tällä hetkellä mm. ohjelmistoyhtiö Wunderin hallituksen puheenjohtajana.