Me yrityksenä

Meille asiakas on innostuksen lähde

Innostumme, kun saamme olla mukana ratkomassa asiakkaan moniulotteisia, laaja-alaisia liiketoimintahaasteita yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteenamme on aina ollut organisaatioiden uudistaminen – ja sillä tiellä jatkamme edelleen.

Toimintatavallemme on ominaista:

Kyky ratkaista yhdessä

Rohkeus ja kyky haastaa ja

Kyky aikaansaada pysyvät tulokset.

Uudistamme omaa ja asiakkaidemme toimintaa arvojemme mukaisesti. Tätä arvopohjaa noudattamalla meillä on kyky luoda ratkaisut yhdessä asiakkaidemme kanssa avoimessa vuorovaikutuksessa. Tuomme rohkeasti esiin erilaisia näkökulmia ja uusia toimintatapoja yhdessä organisaation kanssa työskennellen. Avoin vuorovaikutus luo pohjan pysyvien tulosten aikaansaamiseen.

Kaiken perustana yrityksemme arvot

Avoimuus
Reiluus
Vuorovaikutus
Oivallus
Toisten auttaminen

Monessa mukana jo neljällä vuosikymmenellä

Olemme toimineet liiketoimintavastuussa, johtaneet tiimejä, isompia organisaatioita ja kansainvälistä liiketoimintaa. Olemme johtaneet ja olleet johdettuja. Olemme toteuttaneet muutoshankkeita, uudistaneet johtamiskäytäntöjä ja valmentaneet yli 100 Startup-yrittäjäksi aikovaa. Olemme edistäneet asiakkaan digitaalisuuden hyödyntämistä, kiteyttäneet strategioita, tuottaneet strategiakuvia sekä sparranneet johtamis- ja operatiivisissa kysymyksissä niin johtoryhmiä kuin hallituksiakin.

Työskentelemme toimialariippumattomasti liiketoiminnan ytimessä, auttaen organisaatioita uudistumaan.