Johtajapalvelut jatkuvana palveluna

Hyvin johdetussa organisaatiossa on helppo loistaa. Kun johtamisessa korostuu merkityksellisyys, osallistumisen ja edistyminen, tulokset puhuvat puolestaan.

Johtajapalvelumme auttavat vauhdittamaan uudistumista ja luomaan uusia toimintatapoja organisaationne kanssa. Tarjoamme kokeneita osaajia, jotka ovat luoneet, rakentaneet ja uudistaneet organisaatioiden toimintamalleja ja johtamista. Liikkeellelähtö on nopeaa, helppoa ja joustavaa.

Vuokrajohtaja uudistumista ohjaamaan

Vuokrajohtajuus on hyvä vaihtoehto, kun haetaan uutta näkökulmaa organisaation toimintaan. Vuokrajohtajan tehtävänä on johtaa organisaation uudistumista ja kasvua.

Vuokrajohtajan rooli määrittyy asiakkaan tarpeen pohjalta. Vuokrajohtaja voi työskennellä pitkäjänteisesti osa-aikaisesti tai täyspäiväisesti sovitun ajan.

Yhteistä tarjoamillemme vuokrajohtajuuksille on, että organisaatioon haetaan uutta tapaa toimia. Vuokrajohtajuudella rakennetaan organisaation kasvua ja jatkuvaa kehittymistä.

Tutustu tästä, miten vuokrajohtajuutta on toteutettu TBC:llä

Projektijohtaja uudistushanketta vetämään

Kun halutaan, että kehityshanke etenee, tarvitaan sille projektivastuullinen. Toisinaan tähän rooliin on hyvä valita organisaation ulkopuolinen.

Kehitysprojektin vetäjäksi ja uudistumisen sparraajaksi tarjoamme projektijohtajaa kehitysprojektianne ohjaamaan. Kehitysprojektin johtaja toimii johdon sekä muun organisaation työparina uudistustarpeen toteutuksessa.

Tutustu tarjonnan kehityksen totetukseemme

Kehitystiimi pitkäjänteistä uudistamista toteuttamaan

Aina omalla tiimillä ei ole aikaa tai osaamista kehittää uusia toimintatapoja ja konsepteja niin ripeästi ja ketterästi kuin haluaisit. Silloin haasteen voi antaa osaavalle kehittäjälle tai kehitystiimille. Tiimiläisemme työskentelee yhdessä organisaationne kanssa tuottaen ratkaisut haasteeseenne.

Saat kehitystiimin avuksesi toteuttamaan sovitut asiat sovitussa ajassa. Ammattitaitoinen kehitystiimi sopii tilanteisiin, joissa haluatte nopeasti päästä eteenpäin liiketoiminnan kehitys- tai uudistumishankkeissa eikä omasta organisaatiostanne löydy sopivaa osaamista tai vapaata resurssia. Silloin kannattaa valita kehittäjä tai kehitystiimi uudistamaan toimintaa sisältä päin, kiinteänä osana omaa organisaatiota.

Kehittäjä tai kehitystiimi voi työskennellä osa-aikaisesti tai täyspäiväisesti pitkäjänteisesti toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Tutustu kehitystiimimme toimintaan lisää

Tutustu tarjonnan kehityksen totetukseemme