Lisäresursseja uudistumiseen

Haluatko vauhdittaa uudistumistanne? Saada nopeammin aikaan tuloksia?

Haetko sekä uudenlaista ajatusta ja näkemystä toiminnan suuntaamiseen että uudenlaisia tapoja toimia?

Vuokrajohtaja voi olla juuri oikea ratkaisu. Johtajapalvelumme auttaa vauhdittamaan uudistumista ja luomaan uusia toimintatapoja organisaationne kanssa. Autamme tavoitteidenne saavuttamisessa ja toiminnan ohjaamisessa kehitysuralle.

Tarjoamme kokeneita osaajia, jotka ovat luoneet, rakentaneet ja uudistaneet organisaatioiden toimintamalleja ja johtamista.

 

Vuokrajohtaja – Interim Manager

Johtajapalvelumme kautta saat ammattilaisen avuksesi suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvittavat kehityshankkeenne. Osaajamme tietävät, miten viedä läpi uudistuksia laaja-alaisesti eri liiketoiminnan osa-alueilla.

Vuokrajohtajamme sopivat moniin johtamisen rooleihin avaintekijäksi edistämään haluttua uudistumista, tilapäisesti tai pysyvämmin. Esimerkiksi ”C-Suite as a Service” -palvelumme avulla löydät tarvittavan osaajan johdon CxO-rooleihin. Liikkeellelähtö on nopeaa, helppoa ja joustavaa.

 

Keskustellaanko, mitä vuokrajohtajuus tarjoaisi teille?

Vuokrajohtajuutta hyvällä sykkeellä jo viidettä vuotta

TBC, Tampere Business Campus ry otti jo vuosia sitten käyttöön hybriditoimintamallin, jossa omien palkkalistoilla olevien henkilöiden esihenkilönä ja koko organisaation toiminnanjohtajana käytetään vuokrajohtajaa. Leading Partners Oy valittiin TBC:n palveluntarjoajaksi v. 2017 hoitamaan toiminnanjohtajuutta.

Liikkeelle lähdettäessä TBC:n hallituksella oli vahva halu uudistaa toimintaa ja panostaa entistä parempaan asiakaskokemukseen. Siitä asti toimintaa on uudistettu ja laajennettu pitkäjänteisesti asiakastarpeiden pohjalta. Tekemistä on sujuvoitettu, taloudenohjausta kehitetty ja brändiä kirkastettu. Voidaankin käsi sydämellä sanoa, että mikään toiminnan osa-alue ei ole jäänyt katsastamatta. Matkan varrella on syntynyt monta oivallusta ja ideaa ja jäsenyys kiinnostaa yhä monipuolisemmin. ”Going Above and Beyond”, kuten silloinen hallituksen puheenjohtaja asian kiteytti LinkedIn:ssä.

”Going Above and Beyond” – ylivertainen asiakaskokemus

”…Lupaus 100 tilaisuudesta kehittyä on todiste TBC:n monipuolisuudesta, josta yhä useampi meistä jäsenistä on päässyt entistä helpommin nauttimaan samalla, kun olemme viime vuosina uudistaneet TBC:n jäsenmaksu-, verkosto- ja koulutushinnoittelumallejamme entistä jäsenlähtöisemmiksi. Jäsenkokemusta on lisäksi pyritty monin tavoin viilaamaan suuntaamalla rohkeasti kehityspanoksia erilaisiin uusiin tietojärjestelmiin sekä brändi-, sisältö- ja  palveluinnovaatioiden kehittämiseen unohtamatta jatkuvaa palautteen ja asiakaskokemusten mittaamista, jotta sisällöt ovat pysyneet raikkaina ja laajasti kiinnostavina. Tämän työn esimerkillisestä toteuttamisesta ja TBC:n itsensä kirittämisestä haluaisin kiittää lämpimästi toiminnanjohtajaamme Sari Raivoa ja koko muuta TBC-tiimiä…”

Aleksi Arpiainen, hallituksen puheenjohtaja, Tampere Business Campus, TBC ry., vv.2017-2020

4 syytä valita vuokrajohtaja Leading Partnersilta

 • Tulosvastuulliset ja ammattitaitoiset liiketoimintaosaajat vauhdittamaan kasvua

  Vuokrajohtaja on arjessa mukana ja näyttäytyy sekä yrityksen ulkopuolelle että sisäpuolelle ”yhtenä meistä”. Hän on sitoutunut ja tulosvastuullinen toimija, joka tuo yritykseenne oman osaamisensa lisäksi yrityksemme kollektiivisen osaamisen sekä laajat kontaktiverkostot. Vuokrajohtajan tausta on laaja-alainen, mikä mahdollistaa sopeutumisen ja toimimisen ammattitaidolla tilanteessa kuin tilanteessa. Tämän varmistaa pitkä kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja konsultoimisesta.

 • Kokeneet kehittämisen ammattilaiset tukemaan uutta suuntaa ja uusia tekemisen tapoja

  Muutos on aina mahdollisuus ja mielestämme hyvä asia. Joskus muutoksen kohtaamisessa ja läpiviemisessä tarvitaan kuitenkin apua. Tällaisessa tilanteessa vuokrajohtajan voi palkata tukemaan kehittämis- ja strategiatyötä. ”C-Suite as a Service” -palvelumme avulla saat tarvittavan osaajan erilaisiin liikkeenjohdon tehtäviin – esimerkiksi CDO:n (Chief Development Officer) tai liiketoimintajohtajan rooleihin.

  Vuokrajohtaja on oikea valinta myös silloin, kun yritykseen tulee uusi tehtävä, johon halutaan kokenut osaaja. Vuokrajohtajan kokemus takaa nopean tuloksentekokyvyn ja ulkopuolinen näkemys vie yrityksenne uusien näkökulmien äärelle.

 • Haasteita pelkäämättömät Turnaround managerit tervehdyttämään liiketoimintaa

  Joskus yritykset ajautuvat umpikujaan liiketoimintansa kannattavuuden kanssa. Tällaisessa tilanteessa ei kannata aikailla, vaan tarttua toimeen palkkaamalla Turnaround manager Leading Partnersilta. Turnaround managerin tehtävänä on yrityksen taloudellisen tilanteen nopea kirkastaminen ja hahmottaminen. Kannattavuuden vahvistamiseksi on hyvä varmistaa liiketoimintamallin toimivuus sekä tunnistaa uudet kasvun mahdollisuudet. Turnaround manager auttaa positiivisen muutoksen aikaansaamisessa.

 • Osaavat, monitaitoiset lisäresursseja nopeasti ja joustavasti

  Liikkeellelähtö vuokrajohtajan kanssa on nopeaa. Kokenut vuokrajohtaja tunnistaa toiminnot, jotka ovat olennaisia toiminnan uudistamiseksi. Vuokrajohtajan etuna on myös se, että työpanos voidaan sopia joustavasti. Tarvittaessa resursseja voidaan täydentää kehitystiimillämme. Vuokrajohtajapalvelumme tuo avainhenkilön yritykseenne yksilöllisesti räätälöitynä.

Pohditko, miten vauhdittaa toimintanne kehittämistä?

Etsitkö nopeaa ja joustavaa tapaa resursoida organisaationne uudistumishankkeet?

Aina ei omalla tiimillä ole aikaa tai osaamista kehittää uusia toimintatapoja ja konsepteja niin ripeästi ja ketterästi kuin haluaisit. Silloin haasteen voi antaa osaavalle kehitystiimille. Sen tehtävä on vastata yhdessä työstämisestä organisaationne kanssa ja tuottaa ratkaisut haasteeseen.

 

Kehitystiimi

Johtajapalvelumme kautta saat kehitystiimin avuksesi toteuttamaan sovitut asiat sovitussa ajassa. Ammattitaitoinen kehitystiimi sopii tilanteisiin, joissa haluatte nopeasti päästä eteenpäin liiketoiminnan kehitys- tai uudistumishankkeissa eikä omasta organisaatiostanne löydy sopivaa osaamista tai vapaata resurssia.

Tiimimme toimii johdon sparraajana ja kaikupohjana (sounding board) sekä muun organisaation työparina kehityshankkeissa uudistaen toimintaa sisältä päin. Liikkeellelähtö kanssamme on nopeaa, helppoa ja joustavaa. Se on myös monipuolista, sillä asiakkaan tarpeiden mukaan voimme hyödyntää omia kumppaneitammekin osana kehitystiimiä.

 

Osaavat kehityskumppanit osaksi tiimiä

Tampere Business Campus, TBC ry halusi hyödyntää laajemminkin Leading Partners Oy:n johtajapalveluita. Leading Partnersin kehitystiimi on koko ajan työskennellyt merkittävänä osana muuta tiimiä TBC:n toiminnan ytimessä. Kehitystiimin tavoitteet ovat samat kuin muun TBC:n eli vauhdittaa TBC:n jäsenyritysten kehittymistä. tuloksena onkin ollut laaja kirjo jäsenyrityksiä kiinnostavia verkosto-, koulutus- ja kehitystilaisuuksia. Tiimin sitoutuminen näkyy myös siinä, että koko Leading Partnersin kehitystiimi mukaan lukien toiminnanjohtajana toimiva Leading Partnersin vuokrajohtaja ovat jäsenyritysten mielissä selkeästi identifioituneet TBC:läisiksi. Heille ei näy millään tavalla se, että kyse on TBC:n ulkopuolelta ostetuista resursseista.

Parempaa ohjausta tarjonnan kehitykseen

Viimeaikaisissa toimeksiannoissa olemme keskittyneet toimintamallien uudistamiseen tarjonnan kehityksessä, joka on keskeinen osa liiketoimintaa niin teollisuudessa kuin palveluyrityksissä. Asiakkaat ovat hakeneet toiminta- ja päätöksentekomallien selkeyttämiseksi ulkopuolista näkökulmaa ja valinneet Leading Partnersin kehitystiimin sparraamaan ja uudistamaan käytäntöjä.

Usein tarjonnan kehityksessä toimijoita on monia, mikä edellyttää, että yhteistyön, projektien priorisoinnin ja tekemisen synkronoinnin tulee toimia. Kehitystiimin tehtävänä on auttaa rakentamaan toimivia johtamis- ja ohjausmalleja tehokkaan kehitystoiminnan aikaansaamiseksi. Kehitystiimi tarkastelee toimintaa laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti, mikä tukee onnistuneen lopputuloksen aikaansaantia.

Kehitystiimin erilainen kokemustausta, ajattelun herättely, analogiat muilta toimialoilta sekä tiivis vuorovaikutus erilaisten ideointi- ja sparrauskeskustelujen avulla tuottavat uusia ajatuksia ja konkreettisia käytänteitä asiakkaan prosessiin. Asiakascaset ovat myös osoittaneet, että kehitystiimin työskentely onnistuu etänäkin.

3 syytä valita kehitystiimi Leading Partnersilta

 • Aikaansaavat ja osaavat tekijät kehitystoiminnan vauhdittajaksi

  Kehitystiimimme on asiantunteva, tehokas ja raikas ratkaisu tavoitteidenne saavuttamiseksi. Moniosaajista koostuva kehitystiimimme on apunanne, onpa teillä ajankohtaista sitten esimerkiksi uuden tuotteen lanseeraaminen, uudistetun prosessimallin luominen tai toimintojen uudelleenjärjestely liiketoiminnan kehittämiseksi. Kehitystiimi on hyvä valinta silloinkin, kun uudistus halutaan käyntiin nopeasti, vaikka se hakee vielä tarkempaa muotoaan.

 • Sitoutuneet ja yhteistyökykyiset tekijät tuomaan uudenlaista näkökulmaa

  Yrityksen toiminnan ulkopuolelta tulevan kehitystiimin hyödyntämisessä on etunsa – tällöin asioita voidaan tarkastella laajemminkin, objektiivisesta ja tuoreesta näkökulmasta. Kehitystiimeillämme on rohkeutta tarttua haasteisiin ja ehdottaa muutoksia. Tiimin jäsenet ovat tottuneet toimimaan yhdessä erilaisten työyhteisöjen kanssa. Mikä parasta, heidän intohimonsa on liiketoiminnan kehittäminen. Tämä varmistaa sitoutumisen asiakasyrityksen auttamiseen.

 • Joustava toimintamalli ja nopea aloitus

  Kehitystiimimme on erinomainen tapa lisäresurssoida kriittisiä kehityshankkeita esimerkiksi äkillisen henkilöstövajeen yhteydessä tai kun halutaan välttää aikaa vievät rekrytointiprosessit. Kehitystiimin työpäivien määrän voi sopia joustavasti, esimerkiksi 4 päivää viikossa tai 6 päivää kuukaudessa.

  Kehitystiimi tukee hyvin myös vuokrajohtajapalvelua eli voit valita molemmat yhdessä.