Asiakastarinoita

Selkeytämme ja kirkastamme tiimien toimintaa ja johtamista

Johdon päätöksenteon tuki uudelleenorganisoinnissa

Glaston Heat Treatment-yksikön johtaja Miika Äppelqvist hyödynsi Leading Partnersia tuotekehitysorganisaationsa johtamiskäytäntöjen analyysiin ja organisaation kehityspotentiaalin tunnistamiseen.

Tuotekehityksen johto oli vaihtamassa toisiin tehtäviin ja Miika näki tarpeen toiminnan laajempaan arviointiin: uudelleenorganisointi- ja uudistusmahdollisuuksien tunnistamiseen. Sisäisen keskustelun tuloksena päädyttiin tilanneanalyysin tilaamiseen ulkopuolelta. ”Päätökseen vaikutti mahdollisuus puolueettoman näkemyksen saamiseen sekä se, että työ ei kuormita tai vaaranna organisaation operatiivista toimintaa ja fokus säilyy”, Miika toteaa.

Leading Partnersin konsultit analysoivat nykyistä työskentelykulttuuria haastattelujen ja kyselyjen pohjalta ja selvittivät laajasti organisaation eri henkilöstöryhmien näkökulmia uudistusmahdollisuuksista. Tulokset ja näkökulmat koostettiin yhteenvetoon. Se tarjosi Miikalle mahdollisuuden kuulla organisaation mielipiteitä henkilöstötarpeista, organisoitumisesta ja kehitysmahdollisuuksista henkilöitymättä jonkun tietyn henkilön sanomaksi. Lisäksi konsulttien kanssa käydyt keskustelut herättelivät miettimään toimintaa yllättävistäkin näkökulmista.

”Iso output tässä casessa oli, että saimme ihmiset ajattelemaan kokonaisuutta”, Miika toteaa. ”Epäjatkuvuuskohdat ovat isoja mahdollisuuksia muutokselle. Leading Partnersin konsultit onnistuivat tuomaan kuuluviin organisaation sisältä hiljaistenkin äänet. Itselleni analyysi antoi eväitä tiimin toiminnan tarkasteluun ja uuden organisaatiopohjan rakentamiseen. Sitähän konsultointi on – neuvonantajabisnestä ja päätöksentekoa tukevaa toimintaa”, Miika kiteyttää hymyillen.

Miika Äppelqvist, Heat Treatment -yksikön johtaja, Glaston Oyj Abp

Toiminnan laaja-alaista uudistamista vuokrajohtajapalvelulla

Tavoittelemme Tampere Business Campus ry:n (TBC ry) toiminnalta edelläkävijyyttä ja ajankohtaista tarjontaa. Valitsimme Leading Partnersin hoitamaan TBC ry:n toiminnanjohtajuutta ja uudistamaan TBC ry:n toimintaa. Kokemuksemme ovat olleet yhteistyöstämme varsin positiivisia. Olemme heidän avulla onnistuneet uudistamaan strategiaamme ja terävöittämään toimintaamme sen jalkautuksella.

Leading Partners on ollut juuri sellainen yhdessä kokeilujen kautta meitä uudistava yhteistyökumppani kuin toivoimmekin heidän olevan.

Aleksi Arpiainen, TBC ry:n hallituksen puheenjohtaja 2017-2020, Johtaja TT Gaskets

Yhdessä tehty – TOASin strategia

TOASin eli Tampereen opiskelija-asuntosäätiön strategia syntyi yhdessä tekemällä. Leading Partnersin konsultin roolina oli ohjata prosessia, tuoda sytykkeitä, herättää keskusteluja ja auttaa strategian konkretisoinnissa arjen teoiksi, toteaa Kirsi Koski, TOASin toimitusjohtaja.

Olemme erittäin tyytyväisiä työskentelymme lopputulokseen. Lopputulos syntyi ohjatun, oman työskentelymme kautta. Työskentelyprosessi auttoi meitä kiteyttämään ja konkretisoimaan strategiamme. Teimme strategiaa hallituksen, johtoryhmän, henkilöstön ja muiden sidosryhmien näkökulmia hyödyntäen. Työskentelyn kaikki vaiheet olivat tarpeellisia. Ulkopuolisetkin ovat kehuneet strategiaa ja todenneet sen kiteyttävän toimintamme ytimen. Ja hyvähän siitä tuli, kun itse teimme ja kirjoitimme, naurahtaa Koski.

Kirsi Koski, Toimitusjohtaja TOAS

 

 

 

Tuloksellista strategiatyötä isollakin porukalla

”Meillä oli hallituksessa kova tarve tehdä uusi strategia… Aateltiin, että tarvitaan joku ulkopuolinen apu meille viemään sitä prosessia läpi ja ehkä vähän kyseenalaistamaan ja haastamaan meitä ja tuomaan uusia näkökulmia… Selkeästi kaikille osapuolille tuli se sama näkemys ja yhteinen ymmärrys… sen jälkeen on ollut tavallaan tosi helppo seurata sitä strategiaa – ja jalkauttaminen tehtiin jo osittain siinä prosessin matkalla, koska ihmiset ymmärsi mistä siinä on kyse ja mitä me halutaan jatkossa tehdä.”

Kati Rajala, TOAS:n hallituksen puheenjohtaja

Hyviä tuloksia ja positiivista virettä

”Hyvät projektit jäävät ihmisten mieleen. Vaikka ’Vetoa Vertexiin’ -ohjelman käynnistämisestä on jo aikaa, muistavat työntekijämme sen positiivisesti edelleen. Hanke oli erittäin laaja sisällöltään ja koostui useista eri kehittämishankkeista. Se todellakin räätälöitiin Vertexin tarpeisiin ja siinä keskityttiin olennaiseen eli liiketoimintaan ja ihmisiin. Strategian kirkastamisen kautta kehitettiin muun muassa toimintaprosesseja, osaamista, johtamista, työhyvinvointia, brändiä.

Kaiken tämän mahdollistamiseksi haimme heti ohjelman alussa työkaluja innostavaan ja tavoitteelliseen johtamiseen sekä yhdessä tekemisen kulttuurin rakentamiseen. Voikin sanoa, että keskeisenä syynä onnistumiselle olivat vahva osallistaminen, keskittyminen oleelliseen sekä hyvin onnistunut viestintä tavoitteista, etenemisestä ja tuloksista.

Leading Partnersin konsultit auttoivat meitä tässä kaikessa: ohjelman ja sen osaprojektien edistämisessä, prioriteettien löytämisessä ja koko henkilöstön mukaan ottamisessa. En usko, että ilman heidän panostaan olisimme päässeet samaan tuloksellisuuteen samassa ajassa. Yhdessä luotu Punainen lanka -lähestymistapa todella toimi.”

Reijo Havonen, Vertex Systems Oy:n toimitusjohtaja

Oivalluttava johdon coaching

”Halusin vauhdittaa strategiamme toteutusta ja otin Leading Partnersin konsultin coachiksi. Tapasimme puolen vuoden aikana parin tunnin sparraussessioissa noin kuukauden välein. Pohdimme, millä toimenpiteillä edistän strategian toteutusta ja saamme organisaationa tuloksia aikaan. Muokkasin arjen toimintaamme vastaamaan strategian sanoitusta ja työstimme toimintatapaa, jolla koko johtoryhmän työskentelyä voi parantaa strategian läpiviennissä. Sain oivalluksia, konkreettisia työvälineitä ja peiliä oman ja johtoryhmätyöskentelymme kehittämiseen.”

PK-sektorin yrityksen toimitusjohtaja

 

”Mä sit tykkään sun aivoista”

Tarjonnan kehitykseen kokonaisvaltaisuutta ja uutta näkemystä hakenut toimitusjohtaja

Apua strategian terävöittämiseen

”Sain uutta näkökulmaa ja hyvää haastamista omaan strategiatyöhömme. Olimme uudistamassa strategiaamme ja halusin saada siitä aiempaa terävämmän ja konkreettisemman. Pohdimme yhdessä konsulttien kanssa, miten vien strategiaa konkreettisemmaksi ja miten vien sitä eteenpäin hallituksessamme. Olin vaikuttunut siitä, miten laaja-alaista osaamista, kokonaisvaltaista näkökulmaa ja positiivista haastamista Leading Partnersin konsultit toivat keskusteluihimme.”

Finanssialan yrityksen toimitusjohtaja

 

”Sari osaa puhua hyvin sekä johdon että henkilöstön kielellä ja kiteyttää strategia konkreettiseksi toimintaa ohjaavaksi työvälineeksi”

Pienen palveluyrityksen hallituksen puheenjohtaja

”Olen erittäin tyytyväinen strategiaan, koska koen, että olemme tulleet kuulluiksi ja koemme strategian omaksi. Siihen on kiteytetty erittäin hyvin kaikki se keskustelu ja näkökulmat, jotka ovat tulleet esille prosessin aikana”

Yksittäinen strategiaprosessiin osallistunut osallistuja

 

”Leading Partnersin konsultit sparrasivat minua strategiakeskusteluumme hallituksen kanssa. Heidän kykynsä hahmottaa liiketoiminnan kokonaisuutta auttoi minua laaja-alaistamaan omaa näkökulmaani. Sparrausprosessi on ollut parasta tukea, mitä olen saanut pitkän johtajaurani varrella”

Omaan johtamiseensa tukea hakenut toimitusjohtaja