Konsultointeja uudistamiseen

Haluatko parantaa organisaatiosi toimeenpanon taitoa?

Tiesitkö, että toimiva johtamisjärjestelmä varmistaa tuloksellisen toiminnan?

Kaipaatko valmentajaa sparraamaan sinua tiukan paikan tullen? Vai pohditko, miten kiteyttää ja konkretisoida strategia?

Uudistumista voidaan edistää eri liiketoiminnan osa-alueilla monin eri tavoin. Joskus tarvitaan sparrausta omien ajatusten kirkastamiseksi ja olennaiseen ohjaamiseksi. Joskus taas kaivataan esimerkkejä valmiista toimintamalleista, on kyse sitten tarjonnan kehityksestä, toiminnan ohjaamisesta tai strategian toteuttamisesta.

Uudistamisen konsultoinnin avulla rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia arjen toimintatapoja ja käytäntöjä.

 

Johtamisen konsultointi ja johdon coaching

Työn ja teknologian murros sekä kilpailu osaajista haastavat organisaatiota uudistumaan.  Aina ratkaisumallit ja haasteet eivät ole niin selkeässä järjestyksessä. Silloin organisaatio saattaa kaivata ulkopuolista näkökulmaa. Autamme löytämään johtamisen tai johtamisjärjestelmänne uudistamismahdollisuudet konsultoimalla tai johtoa coachaamalla.

Johdon coachaus perustuu johtajan ja hänen tilanteensa kohtaamiseen yksilöllisesti ja oivalluttavasti uusia näkökulmia avaten. Koskee kehityshaaste sitten yksilöä itseään, tiimityötä tai koko organisaatiota, tarjoamme heijastuspinnan ja keskustelukumppanin avuksi. Sparrausten aihealueet täsmentyvät tarpeiden pohjalta. Olemme sparranneet asiakkaiden kanssa mm. sitä, miten vauhdittaa strategiaa, tuoneet näkökulmia omaan johtajuuteen ja johtamiskäytäntöihin tai edistäneet tavoitteellista työskentelyä ja aikaansaamisen taitoa.

Johtamisen konsultoinneissa kehitämme asiakkaan työparina niin liiketoimintaa, johtamista kuin johtamiskäytäntöjäkin. Hyödynnämme visuaalisuutta, vakiointia sekä digitaalisia työvälineitä toiminnan sujuvoittamiseen tavoitteenamme parantaa johtamisen systematiikkaa yhdessä asiakkaan kanssa (Lue lisää blogistamme).

 

Keskustellaanko lisää johtamisen tai johtamisjärjestelmän kehittämisestä?

”Suutarin lapselle kengät”
– johtamisjärjestelmä myös omaan käyttöön

Aloittaessani TBC:llä ilmeni, että kehitettävää oli paljon. Uutena tiiminä meillä oli tarve löytää hyviä yhdessä tekemisen tapoja. Toisaalta halusin tehostaa toiminnan ohjausta ja johtamista. Loimme visuaalisia tauluja ja kokeilimme erilaisia työvälineitä yhteistyöstöön. Koska minulla oli kokemusta erilaisten digityövälineiden käytöstä ja kehittämisestä toiminnan uudistamisessa, toin vaihtoehtoisia malleja tiimin arvioitavaksi.

Tänä päivänä käytössämme on kokonaisvaltainen johtamisjärjestelmä, jolla olen saanut systematisoitua omia johtamiskäytäntöjäni ja tehostettua organisaation palaveritoimintaa. Järjestelmä on rakennettu myös tukemaan ketterää kehittämistoimintaamme. Käytämme perustana Teamsiä ja muita Office-työkaluja sekä Trello-tauluja.

Keskeinen edellytys onnistumiselle työvälineiden käyttöönotossa on ollut, että ne on rakennettu yhdessä henkilöstön kanssa tukemaan juuri oman liiketoimintamme tarpeita.

Sari Raivo, toiminnanjohtaja, Tampere Business Campus – TBC ry.

Oivalluttava johdon coaching

”Halusin vauhdittaa strategiamme toteutusta ja otin Leading Partnersin konsultin coachiksi. Tapasimme puolen vuoden aikana parin tunnin sparraussessioissa noin kuukauden välein. Pohdimme, millä toimenpiteillä edistän strategian toteutusta ja saamme organisaationa tuloksia aikaan. Muokkasin arjen toimintaamme vastaamaan strategian sanoitusta ja työstimme toimintatapaa, jolla koko johtoryhmän työskentelyä voi parantaa strategian läpiviennissä. Sain oivalluksia, konkreettisia työvälineitä ja peiliä oman ja johtoryhmätyöskentelymme kehittämiseen.”

PK-sektorin yrityksen toimitusjohtaja

 

Strategiakonsultointi

Strategiatyössä keskitymme kirkastamaan organisaation suuntaa ja kiteyttämään sen konkreettiseksi toimintaa ohjaavaksi ohjenuoraksi. Olemme luoneet ja uudistaneet strategiaa niin vuorovaikutteisella työpajatyöskentelyllä kuin henkilökohtaisin sparrauskeskusteluin. Olemme tarinoittaneet ja visualisoineet yrityksille strategiakuvia tukemaan viestintää ja käytännön toteutusta. Paljon on saatu aikaan myös parantamalla tavoitteellista työskentelyä ja toimeenpanon taitoa.

 

Keskustellaanko lisää strategian luonnista ja sen toteuttamista?

Apua strategian terävöittämiseen

”Sain uutta näkökulmaa ja hyvää haastamista omaan strategiatyöhömme. Olimme uudistamassa strategiaamme ja halusin saada siitä aiempaa terävämmän ja konkreettisemman. Pohdimme yhdessä konsulttien kanssa, miten vien strategiaa konkreettisemmaksi ja miten vien sitä eteenpäin hallituksessamme. Olin vaikuttunut siitä, miten laaja-alaista osaamista, kokonaisvaltaista näkökulmaa ja positiivista haastamista Leading Partnersin konsultit toivat keskusteluihimme.”

Finanssialan yrityksen toimitusjohtaja

Tuloksellista strategiatyötä porukalla

”Meillä oli hallituksessa kova tarve tehdä uusi strategia […] Aateltiin, että tarvitaan joku ulkopuolinen apu meille viemään sitä prosessia läpi ja ehkä vähän kyseenalaistamaan ja haastamaan meitä ja tuomaan uusia näkökulmia […] Selkeästi kaikille osapuolille tuli se sama näkemys ja yhteinen ymmärrys […] sen jälkeen on ollut tavallaan tosi helppo seurata sitä strategiaa – ja jalkauttaminen tehtiin jo osittain siinä prosessin matkalla, koska ihmiset ymmärsi mistä siinä on kyse ja mitä me halutaan jatkossa tehdä.”

Kati Rajala, TOAS:n hallituksen puheenjohtaja

Löydät lisää Katin mietteitä täältä.

Asiakas strategian ytimessä

”Palautetta että: Vau onpas teillä asiakas siinä keskiössä tossa strategiassa eikä teidän hallinnolliset tai rakenteelliset kuviot”

Kirsi Koski, TOAS:n toimitusjohtaja

Kuuntele lisää Kirsin mietteitä alla olevasta videosta.

Strategian toteuttaminen

Strategiaa voidaan toteuttaa arjessa erilaisin tavoin ja eri menetelmin. Avaamme blogitekstissämme ”Tekemisen paloa strategian toteutukseen” sitä, miten strategian toteuttamista voidaan tehostaa esimerkiksi Hoshin Kanri -menetelmää hyödyntäen.

 

 

Räätälöidyt uudistamisen ohjelmat

Uudistamisen ohjelmien tavoitteena on lisätä organisaatioiden valmiuksia uudistua ja kyvykkyyttä kehittyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudistamisessa keskitymme tekoihin ja luomaan ilmapiirin, jossa ihmiset innostuvat uusista asioista ja uuden luomisesta.

Ohjelmat suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Hyvän lähtökohdan onnistumiselle laajamittaisissa liiketoiminnan kehittämishankkeissa antaa nykytilan syvällinen analysointi – joko asiakkaan tai meidän toimesta. Ymmärrys organisaation ja yksilöiden odotuksista edesauttaa aikaansaamisen kulttuurin rakentamista yrityksessä.

 

Keskustellaanko lisää, miten edistää uudistumista?

Hyviä tuloksia ja positiivista virettä

”Hyvät projektit jäävät ihmisten mieleen. Vaikka ’Vetoa Vertexiin’ -ohjelman käynnistämisestä on jo aikaa, muistavat työntekijämme sen positiivisesti edelleen. Hanke oli erittäin laaja sisällöltään ja koostui useista eri kehittämishankkeista. Se todellakin räätälöitiin Vertexin tarpeisiin ja siinä keskityttiin olennaiseen eli liiketoimintaan ja ihmisiin. Strategian kirkastamisen kautta kehitettiin muun muassa toimintaprosesseja, osaamista, johtamista, työhyvinvointia, brändiä.

Kaiken tämän mahdollistamiseksi haimme heti ohjelman alussa työkaluja innostavaan ja tavoitteelliseen johtamiseen sekä yhdessä tekemisen kulttuurin rakentamiseen. Voikin sanoa, että keskeisenä syynä onnistumiselle olivat vahva osallistaminen, keskittyminen oleelliseen sekä hyvin onnistunut viestintä tavoitteista, etenemisestä ja tuloksista.

Leading Partnersin konsultit auttoivat meitä tässä kaikessa: ohjelman ja sen osaprojektien edistämisessä, prioriteettien löytämisessä ja koko henkilöstön mukaan ottamisessa. En usko, että ilman heidän panostaan olisimme päässeet samaan tuloksellisuuteen samassa ajassa. Yhdessä luotu Punainen lanka -lähestymistapa todella toimi.”

Reijo Havonen, Vertex Systems Oy:n toimitusjohtaja

4 syytä valita sparrausta ja konsultointia Leading Partnersilta

 • Sparraustukea ja näkökulmia uuden edessä

  Yrityksissä tulee eteen tilanteita, joissa kaivataan ulkopuolista näkökulmaa ja erilaista kokemusta – pallottelukumppania. Pohtiessasi, mitä tässä tilanteessa kannattaisi tehdä, tulisiko joitakin toimintatapoja muuttaa tai tarkastella uusiksi, sparraaja on hyvä vaihtoehto herättämään ajatuksia. Johdon coachingilla olemme tukeneet muun muassa strategian kiteyttämistä ja strategian vauhdittamista arjessa.

 • Johtamiskokemusta yrityksenne johtamiskäytäntöjä ja
  -järjestelmää kehittämään

  Tarjoamme kokeneita konsultteja luomaan kokonaisvaltaisen johtamisjärjestelmän yhdessä kanssanne. Haluamme olla sujuvoittamassa yrityksen arkea. Olemme vakuuttuneita siitä, että johtaminen voidaan viedä uudelle tasolle parantamalla johtamisen systematiikkaa ja johtamiskäytäntöjä. Olemme nähneet, että vielä on paljon potentiaalia digiratkaisujen hyödyntämisessä osana johtamista.

 • Tuloksellisia toimintamalleja strategian luomiseen ja kirkastamiseen

  Strategiakonsultointi on verissämme – meillä on taito kiteyttää strategia aidosti yritystänne palvelevaksi kokonaisuudeksi ja fasilitoida sen luomisen prosessia hedelmällisin tuloksin. Tarjoamme apuamme myös siihen, miten strategiaa tulisi toteuttaa arjessa.

 • Räätälöityjä kehitysohjelmia organisaation uudistamiseen

  Joskus halutaan hakea täysin uudenlaista tekemisen tapaa ja jopa yrityskulttuurin muutosta. Kun yrityksen totutut toimintatavat kaipaavat uutta suuntaa, olemme apunanne organisaation uudistumiseen tähtäävän kehitysohjelman toteuttamisessa.