Jatkuvan parantamisen toimintamalli osaksi päivittäisjohtamis­käytäntöjä

Erään asiakaskäynnin jälkeinen keskustelu herätti Glaston Heat Treatmentin johtajan Miika Äppelqvistin jälleen huomaamaan, että jatkuva parantaminen ei ole riittävällä tasolla omassa organisaatiossa. Asiaan oli tartuttu ja se oli yksi MustWin-tavoitekin. Siitä oli tullut kestoaihe, jota ei jostain syystä oltu saatu toimimaan. Organisaatiossa oli laaja turhautuneisuus jatkuvan parantamisen nykyiseen toimintatapaan. Jotain piti tehdä.

Miika ajatteli, että alkukeskustelun organisaation käsillä olevasta haasteesta voisi käydä tuttujen konsulttien kanssa ja kysyä heidän lähestymistapaansa asiaan. Näin hän päätti tehdä.

Keskustelujen pohjalta konsultit kuvasivat, miten he lähtisivät rakentamaan organisaatioon jatkuvan parantamisen toimintatapaa. Toimintamalli oli kokonaisvaltainen, mutta samanaikaisesti riittävän joustava uusien työskentelykäytäntöjen luomiseen yhdessä organisaation kanssa. ”Tällaisessa muutosprojekteissa korostuvat kyky hahmottaa ja sanoittaa kokonaisuus sekä kyky edistää aikaansaamista työpajojen sekä sparrailujen kautta. Niissä Leading Partnersin konsultit olivat osoittaneet olevan erityisen hyviä jo aiemmin”, Miika kuvasi.

Heti alussa tuli selväksi, että jatkuva parantaminen oli ollut Glastonilla projektiluontoista, eikä se ollut toiminnan ytimessä. Alun tilannekoosteen jälkeen organisaatio onnistuttiin saamaan mukaan työskentelykäytäntöjen uudistamiseen ja otettiin ensi askeleet pois turhautumisen tunteista.

Osana Leading Partnersin Tiimin työskentelykäytäntöjen uudistaminen – palvelua tunnistettiin toiminnan lähtökohdat yksilö- ja pienryhmähaastatteluin ja luotiin tavoitteet workshoppien avulla. Näitä seurasivat kokeilut ja jatkuva edistymisen arviointi projekti- ja johdon katselmoinneissa. Projektin edetessä käytiin yksilö- ja pienryhmäsparrauksia ja liitettiin toimintamallia osaksi päivittäisjohtamiskäytänteitä. Toimijana oli koko ajan organisaation omat henkilöt, Leading Partnersin tehtävänä oli sparrata ja vauhdittaa kehitystyötä sekä viedä projektia eteenpäin.

Toiminnan tuloksena luotiin yhdessä organisaation eri osastojen kesken jatkuvan parantamisen toimintamalli osaksi arjen toimintaa. Miika on erityisen tyytyväinen tuloksiin ja siihen, miten Leading Partnersin konsultit kykenevät sanoittamaan asioita ja tekemään niistä ymmärrettävämpiä sekä käsitteellistämään asiat konkreettisiksi asioiksi. ”Heidän näkökulmansa siitä, että jatkuvan parantamisen käytännöt on liitettävä päivittäisjohtamiskäytäntöihin, on erityisen tärkeä. Riski lopahtamiselle olisi ollut suuri, jos kokonaisuutta ei olisi mietitty päivittäisjohtamisen kautta. Keskeinen onnistumisen osatekijä oli myös konsulttien painotus siitä, että meidän on saatava riittävän iso joukko mukaan tähän”, Miika toteaa.

Leading Partnersin toimintamalli pohjaa teknisen/ismi-lähtöisen ajattelun sijaan fasilitointitaitoihin, jolla ohjataan organisaatiota ratkaisuihin. Konsulttien vetämät osallistavat työpajat ja avoimet keskustelut auttavat viemään uudistukset yhdessä asiakasorganisaation omien ammattilaisten kanssa käytäntöön”, Miika summaa.

 


 

<< Palaa blogiteksteihin                                                                                                                                        Tutustu palveluihimme >>